Kotlin: Int Veri Tipi

less than 1 minute read

Bu yazının amacı Kotlin dilinde tamsayı (Int) veri tipini tanıtmaktır. Int, ingilizce Integer kelimesinin kısaltılmış halidir. Integer türkçe olarak tamsayı anlamına gelmektedir.

Bu veri tipi Kotlin’de tamsayıları tutacak değişkenleri tanımlamak için kullanılır. Aşağıdaki kod parçasında Int veri tipininin kullanımı gösterilmiştir.

fun main(args: Array<String>) {
	var name = "Onur"
	var age = 32 //Örtük bildirim (Implicit declaration)
	var port: Int = 3306 //Açık bildirim (Explicit declaration)
	println("$name $age yasindadir")
	
  //Derleme hatası oluşur daha önce örtük bildirimle veri tipi tamsayı (Int) olarak belirlenen 
  //değişkene Karakter dizisi (String) tipinde veri atanamaz
	age = "32" 
}

Bir sonraki yazımızda Kotlin dilindeki farklı sayısal veri tiplerini anlatmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.