Kotlin: Sayı Veri Tipleri Bölüm 1

1 minute read

Bu yazıda amacımız Kotlin’deki sayı veri tiplerini tanımaya devam etmek. Kotlin’de Int dışında Byte, Short, Long, Float ve Double olmak üzere sayılara ilişkin 5 farklı sayı veri tipi daha bulunmaktadır.

Bu veri tiplerinin geliştirilmesinin amacı farklı büyüklükteki sayıları bellekte temsil etmektir. İlk olarak Byte veri tipini tanıyalım. Byte veri tipi diğer sayılara ilişkin veri tiplerine göre temsil edebileceği sayı değerleri en az olandır. -128 ile 127 arasındaki tam sayıları temsil edebilir. Kullanımı için örnek kod parçası aşağıdadır.

fun main(args: Array<String>) {
	var myNumber: Byte = 110
	println(myNumber.javaClass.toString())
	...
}

Örneğimizde açık tanımlama (explicit declaration) yapmak durumundayız. Eğer veri tipi seçimini Kotlin derleyicisine bırakırsak myNumber değişkeninin veri tipi Int olarak seçilirdi.

Bir diğer tip olan Short veri tipinin temsil edebileceği tamsayı değerleri aralığı Byte veri tipine göre oldukça büyük Int veri tipine göre ise oldukça küçüktür. Bu veri tipi -32768 ile 32767 arasındaki tam sayıları temsil edebilir. Kullanımı için örnek kod parçası aşağıdadır.

fun main(args: Array<String>) {
	var myNumber: Short = 1000
	println(myNumber.javaClass.toString())
	...
}

Int veri tipini bir önceki yazımızda tanıtmaya çalışmıştık. Fakat temsil edebileceği tamsayılarla ilgili bir aralıktan bahsetmemiştik. Bu açığımızı bu yazıda kapatalım. Int veri tipi -2147483648 ile 2147483647 aralığındaki tam sayıları temsil edebilir.

Int veri tipinin temsil edebileceği aralığın ihtiyacımızı karşılamaması durumunda Long veri tipi yardımımıza yetişmekte. Long veri tipi -9223372036854775808 ile 9223372036854775807 arasındaki tam sayıları temsil edebilmektedir. Kullanımı için örnek kod parçası aşağıdadır.

fun main(args: Array<String>) {
	// Long veri tipi icin tanimladigimiz degerlerin sonuna 'L' eklememiz gerekmekte 
	var myNumber: Long = 100L
	var bigNumber = 200L
	...
}

Bir sonraki yazımızda kayan noktalı sayıları (floating point numbers) temsil etmek için geliştirilmiş Float ve Double veri tiplerini anlatmaya çalışacağız. Görüşmek üzere.