Kotlin: Boolean Veri Tipi

less than 1 minute read

Bu yazımızda amacımız Kotlin’de Boolean veri tipini tanıtmaya çalışmak. Boolean sadece iki değeri temsil edebilen özel bir veri tipidir. Değeri sadece true yani 1 veya false yani 0 olabilir.

Bilgisayarların ikili sayı sisteminin üzerine inşa edildiği düşünülürse Boolean veri tipinin önemi daha net anlaşılacaktır. Bu tip sonraki yazılarımızda tanıtmaya çalışacağımız koşul ifadeleri ile birlikte yaygın olarak kullanılmaktadır. Şu an için vereceğimiz örnek bu tipte değişkenlerin nasıl tanımlanabileceği üzerine olacak.

fun main(args: Array<String>) {
 // Örtülü tanımlama (Implicit declaration)
 var aBool = true
 // Açık tanımlama (Explicit declaration)
 var anotherBool: Boolean = false
 println(aBool)
 println(anotherBool)
}

Hatırlatmakta fayda var. Verdiğimiz kod örneklerini Try Kotlin adresinde deneyebilirsiniz.

Bir sonraki yazımızda Kotlin’de Char veri tipini anlatmaya çalışacağız. Görüşmek üzere.