Kotlin: Sayı Veri Tipleri Bölüm 2

1 minute read

Bu yazıda amacımız Kotlin’de gerçel (reel) sayıları temsil eden veri tiplerini tanımak. Gerçel sayıların modern programlama dillerinde temsil edilmesi kayan noktalı sayılar ile yapılmaktadır. Kotlin’de gerçel bir sayıyı temsil eden bir değişken tanımlamak istediğimizde iki ayrı seçeneğimiz bulunmaktadır. Bu seçenekler Float ve Double veri tipleridir. Her iki veri tipide kayan noktalı sayıları temsil etmek için geliştirilmişlerdir. Aralarındaki fark Double veri tipinin Float veri tipine göre daha geniş aralıkta gerçel sayıları temsil edebilmesidir. Tabi bu temsil işlemi sırasında Float veri tipine göre bellekte daha fazla alanı işgal eder.

Günümüzde bilgisayar bellekleri yazılım geliştiren kişiler için oldukça bonkördür. Bu sebeple Kotlin kodu yazarken bir gerçel sayıyı temsil eden değişken tanımladığımızda eğer açık tanımlama yapmamışsak derleyici varsayılan olarak veri tipini Double olarak seçecektir. Aşağıda bunun örneği verilmiştir.

fun main(args: Array<String>) {
	// Örtülü tanımlama (Implicit declaration)
	var myVar = 0.5
	// Ekrana double yazılır (Prints double)
	println(myVar.javaClass.toString())
}

Örtülü tanımlama yaparak Float veri tipinde bir değişken tanımlamak istediğimizde bunu derleyiciye açıkça ifade etmeliyiz. Bu ifade işlemi aşağıdaki gibi yapılmaktadır.

fun main(args: Array<String>) {
	// Değerin sonuna f veya F karakteri eklenir
	var myVar = 0.5f
	var myOtherVar = 3.5F
	// Ekrana float yazılır (Prints float)
	println(myVar.javaClass.toString())
	println(myOtherVar.javaClass.toString())
}

Her iki veri tipininde kullanıma ilişkin örnek aşağıdadır.

fun main(args: Array<String>) {
	var aDouble = 21.99
	// Açık tanımlama (Explicit declaration)
	var anotherDouble: Double = 79.90
	var aFloat = 29.9f
	// Açık tanımlama (Explicit declaration)
	var anotherFloat: Float = 99.90
	...
}

Bir sonraki yazımızda Kotlin’de Boolean veri tipini anlatmaya çalışacağız. Görüşmek üzere.