Kotlin: Char Veri Tipi

less than 1 minute read

Bu yazıda amacımız Kotlin’de Char veri tipini tanımaktır. Bu veri tipi basitçe tek bir karakteri temsil etmek için geliştirilmiştir. String veri tipini anlattığımız yazımızda karakterin tanımı vermiştik. Hatırlayacak olursak karakter, basitçe bir alfabedeki tanımlı bir işaret olarak tanımlanmaktadır.

String veri tipinin iki adet çift tırnak (“) işareti arasında tanımlandığını söylemiştik. Char veri tipi ise iki adet tek tırnak (‘) işareti arasında tanımlanır. Aşağıda bu veri tipinin kullanımına ilişkin kod örneği bulunmaktadır.

fun main(args: Array<String>) {
  var aChar = 'O'
  var anotherChar: Char = 'N'
  // Derleme hatası olusur. Char veri tipi sadece tek bir karakteri temsil edebilir
  var invalidChar = 'ON'
  // Gecerli bir tanim. Char veri tipi bosluk karakterini temsil edilebilir
  var spaceChar = ' '
  // Gecerli bir tanim. Char veri tipi bos olarak tanimlanabilir
  var emptyChar = ''
  // Gecerli bir tanim. String veri tipi bir tek karakteri de temsil edebilir
  var aString = "U"
  ... 
}

Bir sonraki yazımızda Kotlin’de var ve val anahtar sözcüklerinin arasındaki farkı anlatmaya çalışacağız. Görüşmek üzere.