Kotlin: Kullanıcıdan Veri Okumak

1 minute read

Bu yazıda amacımız Kotlin’de kullanıcıdan nasıl veri okunabileceğini anlamaktır. Daha önceki yazılarımızdan bildiğiniz üzere istediğimiz bir mesajı ekrana yazdırmak için println işlevini kullanıyorduk. Bu işlevi kullanarak yazılan kod ile kullanıcı arasında tek yönlü bir iletişim yolu oluşturmuş oluyoruz. Bazı durumlarda bu iletişim yolunun çift yönlü olmasınıda isteyebiliriz.

Bu tip durumlarda kullanmamız gereken işlev readLine olmaktadır. Bu işlevi kullanılırken dikkat edilmesi gereken nokta, kullanıcı veri girişi yapana kadar işlevin programın akışını durdurmasıdır. Konuyu bir örnekle açıklamaya çalışalım.

fun main(args: Array<String>) {
  println("Adiniz nedir?")
 	var name = readLine()
 	println("Adiniz: $name")
 	println("Kac yasindasiniz?")
 	var age = readLine()
 	println("Yasiniz: $age")
}

Örnekte kullanıcıya önce adı ve ardından yaşı sorulmaktadır. Kullanıcı terminal penceresinden ilgili verileri girmedikçe programın akışı duracaktır. Örneğimizde kullanıcı verisini String olarak okuduk. Bu readLine işlevi için varsayılan veri tipidir. Kodu yazan kişi bazı durumlarda kullanıcıdan okuduğu veriyi farklı bir veri tipine çevirerek kullanmak isteyebilir. Bu durumda aşağıdakine benzer bir kod yazmamız gerekir.

fun main(args: Array<String>) {
 	var petrolLiterPrice = 5.29
  println("Su an itibariyle benzinin litre fiyati $petrolLiterPrice'dur")
 	println("Bu aksam 00:00 itibariyle gelecek zam miktarini giriniz:")
 	var raise: Double = readLine()!!.toDouble()
 	petrolLiterPrice = petrolLiterPrice + raise
 	println("Yarin 00:01 itibariyle benzinin litre fiyati $petrolLiterPrice olacaktir")
}

Örnekte zam miktarını okuduktan sonra Double veri tipine çevirmek için toDouble işlevini kullandık. Burada dikkatinizi çekebilecek bir nokta readLine işlevinin ardına eklenen iki adet !! işareti olmaktadır. Bu işaretleri koymamız zorunludur ve koyulmazsa kod derlenmeyecektir. İşaretlerin kullanılmasının amacı Kotlin derleyicisine terminalden okunacak verinin boş değer (null) olmayacağını garanti ettiğimizi belirtmektir. Peki kullanıcı bu garantiyi vermesine rağmen eğer boş bir değer girilirse ne olur?

Bu durumda ileride anlatacağımız üzere bir istisnai durum (exception) oluşmakta ve program anında sonlanmaktadır. Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere.