Recent Posts

Kotlin’de Kontrol Akış Kontrolü

2 minute read

Kotlin programlama dilinde yapısal olarak üç tane kontrol akış kontrol (geri dönüş ve sıçrama) anahtar sözcüğü bulunmaktadır. Bunlar:

Kotlin: Kontrol Akış İfadeleri - when

3 minute read

Bu yazıda amacımız Kotlin programlama dilinde kontrol akış ifadelerinden when ifadesini anlatmaktır. Uzun bir süre önce yazdığım yazıda Kotlin dilinde progr...

Kotlin: Operatörler Bölüm 2

2 minute read

Bu yazıda amacımız Kotlin’de koşullu operatörleri (conditional operators) tanımaktır. Yazılım geliştirirken çoğu zaman bir değişkenin temsil ettiği değeri, b...